Misyonumuz

Maesta’nın kurumsal kültürü şirketin başarısı için önemli bir faktördür. Bu kültürün temelinde dürüstlük terimiyle ifade edilen değerlerimiz yer alır: Liderlik, Dürüstlük, Esneklik ve Verimliliktir. Bu değerler, günümüzün önemli küresel sorunlarına çözüm ararken, şirket misyonumuz, ” Maesta: Siz Hayal Edin Biz Gerçeğe Dönüştürelim”,doğrultusunda, günlük işlerimizde bize rehberlik ederler.

 • Çalışana ve performansa sahip çıkmak
 • Kişisel inisiyatif almak, başkalarına ilham vermek ve motive etmek
 • Eylemler ve sonuçlar, başarılar ve başarısızlıklar için sorumluluk üstlenmek
 • Başkalarına adil ve saygılı davranmak
 • Açık, içten ve zamanında geri bildirim
 • Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde yönetmek
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak
 • Açıklık getirmek, yön göstermek
 • Stratejik düşünmek ve hareket etmek
 • Performansı talep ve takdir etmek
 • Çalışanı geliştirerek ve yetiştirerek çalışılabilirliği güvence altına almak
 • Güçlü ve çeşitlilik içeren bir yetenek havuzu oluşturmak
 • Örnek olmak
 • Yasalara, kurallara ve iyi iş etiğine uyumlu olmak
 • Başkalarına güvenmek ve güven dolu ilişkiler kurmak
 • Dürüst ve güvenilir olmak
 • Dikkatle dinlemek ve uygun bir iletişim sağlamak
 • Sürdürülebilirliği güvence altına almak: kısa vadeli sonuçlarla uzun vadeli talepler arasında denge kurmak
 • İnsanlara, güvenliğe ve çevreye özen göstermek
 • Değişimi etkin bir şekilde yönetmek
 • Geleceğin eğilim ve gereksinimlerine uyum sağlamak için hazırlıklı olmak
 • Müşteri odaklı düşünmek ve harekete geçmek
 • Fırsatları araştırmak ve hesaplanabilir risk almak
 • Açık görüşlü olmak
 • Yaşam boyunca öğrenmeye açık olmak
 • Kaynakları akıllıca yönetmek
 • Değer yaratan faaliyetlere odaklanmak
 • İşleri basit ve verimli şekilde yapmak
 • Uygun maliyet, hız ve kalitede iş yapmak
 • Tutarlı uygulama için sorumluluk üstlenmek
 • İyi karar verme süreçlerini hızlandırmak
 • Daha iyi çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmak

Sosyal Medyada Paylaş